ارتقا مجازی سازی مرکز دادههر صنعتی برای بهبود وپیشرفت در زمینه فعالیت خود نیاز به بازبینی و تغییرات در نسخه های قبل خود دارد. مرکز داده ها نیز از این تغییرات مستثنی نیست و برای رسیدن به نسخه نهایی خود حداقل 5 مرتبه بازبینی شده است. در ادامه مراحل بهبود و ارتقای این تکنولوژی بیان میشود:

هایپروایزرx86

در سال 1998 شرکت  VMware اقدام به مجازی سازی مرکز داده‌ها کرد. این شرکت به دنبال راهی برای ایجاد سیستم عامل‌های متعدد بر روی‌‌ ‌یک میزبان x86 تحت عنوان ماشین‌های مجازی بود. قبل از آن شرکت‌هایی که منابع کامپیوتری خود را مجازی می کردند، هزینه زیادی صرف این کار میکردند و سرورهای مخصوص به خود را نیاز داشتند. اما مشکل اصلی x86 این بود که قابلیت اجرا بر روی ویندوز و لینوکس را نداشت و به این دلیل وجود سرور را اجباری میکرد.

مدیریت هایپروایزر x86

در این روش ابتدا سروری واحد، با قابلیت اجرا بر روی سیستم عامل‌های متعدد ایجاد شد. در مرحله بعد، به مدیریت سرورهای مجازی به عنوان هدفی واحد پرداخته شد. همزمان با ذخیره سازی مشترک، ماشین‌های مجازی توانستند بر روی هر میزبان فیزیکی در مرکز داده‌ها اجرا شوند و همچنین قابلیت انتقال از یک میزبان فیزیکی به میزبان دیگررا نیز پیدا کردند. در نتیجه ادامه کار هموارتر شد. بنابراین برای تعمیر و نگهداری روزمره بر روی سخت افزارهای فیزیکی، نیاز نبود تا اجرای سیستم عامل ها متوقف شود. اینگونه می توان گفت که بهبود توانمندی های هایپروایزرهای  x86مانند ESXi،  Xenو Hyper-V، ایجاد بسترهای مرکز داده بر روی سیستم عامل ویندوز و لینوکس را میسر ساخت.

مدیریت بحران

از ابتدا مرکز داده ها، قابلیت انتقال حجم کاری وسیعی از یک سرور به سرور دیگر را داشت. ولی با گذشت زمان این قابلیت را پیدا کرد که از تکرار و انتقال مرکز داده ها از یک نقطه جغرافیایی به نقطه دیگر نیز پشتیبانی کند. به این صورت که اگر سایتی دچار مشکلی شود، سایت دیگر بتواند به آسانی عملیات انتقال داده ها را انجام دهد. محصولاتی کمی مانند «مدیریت بازیابی سایت» VMware (به صورت خلاصه SRM)، «Veeam Replication» و «Zerto» توانایی انجام این فرآیند را دارند.

ابر

تمامی تکنولوژی‌های گذشته، قابلیت جدا شدن از یک سرور فیزیکی را دارند. یک سرور فیزیکی متشکل از دسته ای از سرورهای فیزیکی واحد می باشد، و آن سرورهای فیزیکی خود متشکل از یک مکان جغرافیایی هستند. ابر استقلال بیشتری را برای ماشین های مجازی فراهم میکند و محدودیت ماشین های مجازی نسبت به سرور را کاهش میدهد. اجرای ماشین های مجازی به کمک ابر باعث می شود که حجم کار به طور کامل از هر گونه ویژگی های فیزیکی جدا شود. صنعت ابر محیطی امن و قدرتمند را برای هزینه های عملیاتی به نسبت هزینه های سرمایه ای ایجاد میکند. آمازون در این زمینه پیشرو است ولی گوگل، مایکروسافت، VMware، IBM و بسیاری دیگر، راه حل های ابری را پیشنهاد میدهند.

محفظه ها (کانتینرها)

زمانی که سیستم عامل ها از محدودیت های فیزیکی جدا شوند، چه کارهای دیگری در این زمینه باقی میماند؟ جدا کردن اپلیکیشن ها از سیستم عامل ها.

با استفاده از کانتینر ها یک اپلیکیشن می تواند در محیط امن «sand box»، بدون اینکه بر روی دیگر اپلیکیشن های موجود در سیستم عامل تأثیر بگذارد، بر روی سیستم عامل اجرا شود. Sandboxe اجازه می دهد اپلیکیشن ها در محیطی امن، قوی و قابل کنترل اجرا شوند بدون اینکه بار اضافی برای سیستم عامل در حال اجرا ایجاد کند. همه کاربران با استفاده «CoreOS»، «Docker» و «Rancher» با تکنولوژی وابسته به محفظه ها کار میکنند.

 

منبع: virtualizationreview