حرکت شرکت ها به سمت رایانش ابری 

با پیشرفت دنیای فناوری در حوزه رایانش ابری، پیش بینی می شود که تا سال آینده، شرکت ها یک سوم از کل بودجهIT  خود را صرف رایانش ابر واستفاده از  خدمات تحت آن کنند. در چند سال اخیر، ارائه دهندگان خدمات ابری توانسته اند اعتماد سازمان ها و شرکت ها را به خود جلب کنند و آنها را به سمت استفاده از زیرساخت های تحت خدمات (laas) و نرم افزارهای تحت خدمات (saas) ارائه دهندگان رایانش ابری بیشتر کنند.

بر اساس تحقیقات انجام شده، در حال حاضر شرکت ها تنها 25 درصد کل بودجه مربوط به فناوری اطلاعات خود را صرف میزبانی و خدمات ابری می کنند. بر اساس تحلیل های صورت گرفته بر روی شرکت ها، پیش بینی می شود تا سال اینده این رقم به 34 درصد افزایش پیدا کند.

بنابراین شرکت ها پذیرفته اند که می توانند به ارائه دهندگان خدمات ابری برای کاهش هزینه های سنگین زیر ساختی خود اعتماد کنند و از خدمات رایانش ابری در بخش های مختلف زیرساخت، نرم افزارها، مدیریت و سرویس های امنیتی استفاده کنند.

  در صورت استفاده از خدمات ابری، شرکت ها تنها 31 درصد از منابع خود را صرف خدمات زیر ساختی می کنند. در حالی که بیشتر در بخش های دیگر نظیر خدمات نرم افزاری (42 درصد)، مدیریت خدمات (13.5 درصد)، سرویس های امنیتی (8.6 درصد) و استفاده از سرویس های حرفه ای برای انجام پروژه های ابری (5 درصد)هزینه می شود. بنابراین شرکت ها می توانند با استفاده از خدمات ابری، کمترین هزینه و بیشترین راندمان را  داشته باشد.