VMworld اروپاVMworld اروپا

در سال 2016، VMworld اروپا با بیش از 10000 شرکت کننده در بارسلونا برگزار شد. البته همایش VMworld اروپا به بزرگی و وسعت VMworld ایالات متحده نبود. ولی همایش مهمی به حساب می آمد. امسال VMworld اروپا با شعار " اجرای هر برنامه بر روی هر دستگاه با ابر" کار خود را آغاز کردند.

موارد مهمی که در این همایش بیشترین توجه را به خود جلب کرد:

همکاری VMware  با Amazon

یکی از خبرهای مهم این همایش، خبر همکاری VMware  با Amazon بود که دستاوردهای مهمی برای هر دو شرکت به ارمغان داشت. چرا که با همکاری این دو شرکت،   VMware توانست به یک ابر عمومی معتبر در بین رقبای خود تبدیل شود. از طرف دیگر « خدمات تحت وب آمازون » (به طور خلاصه  AWS) توانست هزاران کاربر جدید در زمینه IT  را جذب کند. در صورت ادامه همکاری این دو شرکت بزرگ، چالش بزرگی را برای رقبای خود ایجاد می کند.

جلسات منحصر به فرد

در گذشته VMworld اروپا زیر مجموعه ای از جلسات VMworld ایالات متحده محسوب می شد. اما امسال، VMworld اروپا  توانست  با انتشار خبرهای جدید جلسات منحصر به فردی برگزار کند که در VMworld  ایالات متحده منتشر نشده بود. یکی از جلسات منحصر به فرد آن، خبر همکاری VMworld و آمازون بود.

پیشرفت رو به رشد  vSphereو VSAN

اولین بار، VMware  با هزینه ی یک میلیون دلاری تنها با ارائه یک محصول هایپروایزر شروع به کار کرد. اکنون VMware  با عرضه محصول VSAN ثابت کرد که می تواند در زمینه ذخیره سازی به رقابت با شرکت های بزرگ بپردازد. پیشرفت چشمگیر این دو محصول نشان می دهد که VMware در پیشروی این دو محصول به سرمایه گذاری خود ادامه خواهد داد و مصمم است در بازار مجازی سازی جزو پیشروهای ذخیره ساز مجازی باشد.

افزایش اهمیت VMworld اروپا

در گذشته VMworld اروپا تنها تکرار مکررات اخبارها و جلسات مربوط به VMworld ایالات متحده بود. اما امسال این همایش به گونه ای متفاوت برگزار شد. چرا که با انتشار خبر عرضه  vSphere 6.5 و همچنین خبر محصول ذخیره ساز فوق همگرای VSAN 6.5 توانست از سال های گذشته متفاوت باشد. از طرف دیگر خبر همکاری دو شرکت VMware و آمازون نیز بزرگتری خبر سال محسوب می شد که مدتی قبل از برگزاری VMworld اروپا اتفاق افتاد.

 

منبع :www.virtualizationreview.com