شرایط ثبت نام و عضویت

-هنگام ثبت نام کاربر موظف است اطلاعات خود اعم از : نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، آدرس پستی و آدرس پست الکترونیکی خود را به صورت کامل و دقیق ارسال نماید و مسئولیت صحت این اطلاعات بر عهده کاربر می باشد.

-کاربر حق واگذاری شناسه خود به شخص دیگر را ندارد و در صورت چنین اقدامی همه مسئولیت ها وعواقب آن برعهده خود کاربر است.

-هر کاربر فقط می تواند یک نام کاربری در گوگانا داشته باشد. در صورت مشاهده این تخلف همه نام های کاربری وی مسدود می شود.

-هر کاربر با مشخصات فردی ذکر شده خود فقط می تواند یک حساب شخصی در گوگانا داشته باشد. ولی در داشتن حساب تجاری محدودیتی وجود ندارد.

-اگر کاربری به مدت دو سال وارد بخش مدیریت حساب خود نشود،ابتدا گوگانا اخطاری را به آدرس پست الکترونیک شخص ارسال می کند در صورت عدم پاسخگویی، گوگانا می تواند حساب کاربر را مسدود نماید.

-جز در صورت وقوع تخلف و موارد مذکور در فوق، گوگانا صرفا با درخواست کاربر می تواند حساب وی را مسدود کند، در این حالت برای پیگیری های آتی جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده اطلاعات کاربری تا یک سال نزد گوگانا باقی خواهد ماند و پس از گذشت مدت زمان فوق مدارک احراز هویت دریافتی از کاربر به صورت کامل حذف و تنها تاریخچه ای از گردش حساب کاربر ذخیره خواهد شد.

اطلاعات
شرایط ثبت نام و عضویت